Bó hoa đồng tiền hồng- hoa giả trang trí

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.


Bó hoa đồng tiền – hoa giả trang trí

  • Tên sản phẩm: Bó hoa đồng tiền.
  • Mã sản phẩm:
    • Màu hồng: SP000569.
    • Màu trắng xanh: SP000570.
  • Chất liệu: hoa vải.
  • Một bó hoa đồng tiền gồm 7 bông hoa.

Bó hoa đồng tiền màu hồng  – hoa giả trang trí

 

Bó hoa đồng tiền màu trắng xanh đẹp- hoa giả trang trí

Bó hoa đồng tiền màu trắng xanh đẹp- hoa giả trang trí

 

Bình hoa đồng tiền màu hồng - hoa giả đẹp

Bình hoa đồng tiền màu hồng – hoa giả đẹp

 

Bình hoa đồng tiền màu trắng xanh - hoa giả đẹp

Bình hoa đồng tiền màu trắng xanh – hoa giả đẹp

Màu sắc

Hồng, Xanh lá

Navigation
Đóng

Giỏ hàng của tôi

Recently Viewed

Close

Đóng

Danh mục